Hans Watzlik, zapomenutý básník Šumavy

 • uvod
 • zazrak
 • biskup
 • pelynek
 • bio
 •     Na těchto stránkách najdete tři povídky německo-jazyčného spisovatele Hanse Watzlika, které v roce 1930 vyšly pod názvem "Tři prózy" v českém překladu. Zavedou nás do blízkosti Nýrska, kde Watzlik žil do roku 1946. Některá místa jsou i dnes rozpoznatelná a milá všem obdivovatelům nejzápadnější části Šumavy, Královského Hvozdu. Watzlik nás například dovede do kaple sv. Kunhuty na Prenetu nebo do lesů pod horou Ostrý, kde se otvírá krásná a tajemná Bílá strž, která údajně inspirovala německého skladatel Karla Maria von Webera k hudbě k jedné z prvních velkých oper hudebního romantizmu Čarostřelec.

     Hans Watzlik sám měl za to, že větší vypovídací hodnotu než jednotlivosti z života tvůrce má samotné jeho dílo. To ale neznamená, že by se život tvůrce na díle nijak neprojevil. Shrnutí nakonec bolestného Watzlikova životního osudu jako by se v jakési předtuše nebo předobraze odráželo v příběhu o chudém
  učitelském mládenci Pelyňkovi, který se pro svou blouznivou lásku k domovu dostane na scestí v přeneseném i doslovném slova smyslu. Více o Watzlikově životní dráze se můžete dozvědět v záložce Biografie.

     Tři povídky prezentované na těchto stránkách: Zázrak sv. Wolfganga, Bědákovský biskup a Pelyněk jsou převzaty z českého překladu vydaného v roce 1930 Přerovským nakladalstvím Delfín. Z téhož vydání jsou převzaty reprodukce grafik v záhlaví jednotlivých povídek.

      A nyní bych si návštěvníky těchto stránek dovolil pozvat, aby skrze Watzlikovo dílo nahlédly do krásy i hrůznosti minulého života uprostřed lesů Šumavy.

  Hlavička: Hora Ostrý - zdroj Wikipedia, otevřená encklopedie; Podklad: Hypnum cupressiforme - zdroj Wikipedia, otevřená encklopedie